Stressi

Stressitilassa ihmisen elimistö ei toimi normaalilla tavalla. Keholle pitkittynyt negatiivinen stressi on aina uhka, jolloin se asettuu ”taistele tai pakene”-tilaan. Koemme stressin mielessämme psyykkisenä ahdistuksena, pelkoina, masennusoireina tai unettomuutena, emmekä välttämättä ajattele, että stressi onkin elimistössämme vaikuttava fysiologinen epätasapaino. Kehollinen stressi voi aiheuttaa meille epämääräisiä tai selittämättömiä psykofyysisiä kipuja, outoja särkyjä tai pakko-oireita sekä ahdistusta, jotka koetaan psyykkisinä ilmiöinä.

Jotta kehollisesta stressistä pääsisi eroon, elimistössä oleva epätasapainoon on vaikutettava fysiologisesti. Elimistö tuottaa liikaa ja liian vähän tarpeellisia aineita, jotka taas vaikuttavat keskushermostoon, aineenvaihduntaan, verenkiertoon ja tätä kautta kaikkiin elintoimintoihin. Neurosonicin moderni teknologia perustuu matalataajuusvärähtelyyn, jolla palautetaan kehon homeostaasia ja saadaan elimistö toimimaan tasapainoisemmin. Punainen lanka on siinä, että autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu, sympaattinen toiminta laskee ja parasympaattinen kasvaa.

Miten Neurosonic vaikuttaa elimistöömme?

Stressin lievityksessä on siis ensisijaisesti kysymys elimistön tasapainon palauttamisesta. Neurosonic-menetelmä perustuu matalataajuusvärähtelyyn. Tällä värähtelyllä on kolmentyyppisiä vaikutuksia:

1) Autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu, jolloin välittäjäainetoiminta alkaa normalisoitua. Stressaantunut ihminen pystyy nukahtamaan paremmin ja kokee itsensä rauhallisemmaksi. Kehon toimintoja korjaavat mekanismit toimivat paremmin.

2) Hoito ”tyhjentää pään” rentouttaen tehokkaasti ja samalla vireystila paranee. Ahdistuneisuus, levottomuus ja jännitys lievittyvät, jolloin psyykkinen toiminta tehostuu ja psyykkinen paine vähenee.  

3) Stressistä johtuvat selittämättömät kivut lievittyvät tai häviävät, päänsärky lievittyy ja lihakset rentoutuvat sympaattisen toiminnan vähentyessä samalla kun värähtely(liike) saa verenkierron ja nestekierron toimimaan paremmin.

Stressin kannalta oikea ohjelma: Rentouttavat ja palauttavat ohjelmat.

Stressin kannalta oikea tuote: Kaikki tuotteet.

 • Asiakkaiden kokemia muutoksia: 
 • Epämääräiset tai selittämättömät kivut vähentyvät tai häviävät
 • Särky helpottuu tai katoaa
 • Ahdistus-oireet poistuvat tai helpottavat
 • Tunne vatsaa kiristävästä pannasta tai jännityksestä häviää
 • Fyysinen puristuksen tunne vähenee tai häviää
 • Helpotuksen tunnetta kuvataan vapautumisena
 • Keho rentoutuu, jännittyneisyys lähtee pois
 • Aivot tuntuvat kirkkailta ja usein näköaistikin terävöityy
 • Työteho kasvaa
 • Työssäjaksaminen paranee